Blogolj!

Legendás magyar fegyverek (III. rész): Gábor Áron rézágyúiÚj sorozatot indítottunk legendás magyar fegyverek címmel. Újabb fejezetekkel minden vasárnap jelentkezünk.


A hazájáért haláláig kiálló, a szabadságért pedig minden vagyonát és tudását felajánló székely ember szimbóluma lett Gábor Áron. Ágyúi a lehetetlen körülmények ellenére elkészültek, és segítették az erdélyieket a legválságosabb pillanatokban.

„Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva.

Indulnak már a tüzérek messze a határba.

Nehéz a rézágyú, felszántja a hegyet, völgyet,

Édes rózsám, a hazáért el kell válnom tőled”

- habár a ’48-asnak tekintett dal fél évszázaddal a szabadságharc után született, a székely ágyúöntőmester már életében legendává vált. Pedig, ha nem tör ki 1848-ban küzdelem, valószínűleg elfeledve halt volna meg, akire csupán egy furcsa, mindig kísérletező ezermesterként tekintve gondoltak volna néha-néha vissza.

Több akart lenni egy káplárnál

Gábor Áron 1814-ben székely határőrcsaládban született. Szülőföldjén tanult, gimnáziumi tanulmányait azonban nem fejezte be, bevonult a 2. székely határőr gyalogezredbe. Kézdivásárhelyen szolgált, de eközben pár hét alatt „pattantyús” ágyúkezelői kiképzést kapott Gyulafehérváron, majd káplárrá (tizedessé) léptették elő. 1840-től Pesten, az 5. (Bervaldo) tüzérezredben szolgált, később Bécsbe, az ágyúgyárba került. A két városban műszaki előadásokat hallgatott, ágyúöntési szakkönyveket szerzett be, de asztalosként is működött, aratógépet, szárazmalmot tervezett. Öccse helyett is ő vonult be, de nem tudta elérni, hogy előléptessék, így végül leszerelt, s Moldvába ment, ahol megismerte későbbi feleségét.

„Két hét alatt lesz ágyu”

A szabadságharc hírére azonban hazatért keletről. 1848. október közepén felvetette az agyagfalvi székely nagygyűlésen az ágyúöntés lehetőségét, de november 4-én Berde Mózes kormánybiztostól kapta csak meg a támogatást. Eközben Puchner Erdély osztrák hadparancsnoka többször megadásra szólította fel Háromszéket, amit többször megvitattak a helyiek. Az egyik alkalommal mondta azt Gábor Áron, hogy

„Uraim! hallom, hogy a főtiszt urak azt mondják, meg kell hajolnunk az ellenség előtt, mivel nincs munitio, nincs ágyu. Uraim, ha csak ez a baj, ugy én mondom, hogy két hét alatt lesz ágyu, lesz munitio, a mennyi kell”

Ezt követően Bodvajba ment, s megkezdte az ágyúöntés előkészületeit. Megnehezítette a feladatát, hogy az előnyösebb állva öntés helyett csak fekvő öntést alkalmazhattak, valamint a csövet sem tudták fúrni. Ezért először fából kifaragta a mintát, simára esztergályozta, kettévágta, majd agyagba nyomta. Miután az agyag megszáradt a két részt összeillesztették, és vaskapcsokkal a lehető legszorosabban és legpontosabban összeillesztették. „Hanem az összeillesztést megelőzőleg egy agyaggal vastagon bevont tölgyfahengert úgy helyeztünk el a két fél ágyú közepén, hogy az lehetőleg az ágyú csöve hossza tengelye irányában legyen s az öblözet átmérőjének megfelelően a csőlyukat képviselje. Ezután az izzó masszát beleöntöttük az agyagmintába” – Bodola Lajos, Gábor Áron műszaki munkatársa így írta le az ágyúkészítést. Az ágyúgolyókat szintén nem messze öntötték.

Maga állt volna az ágyú elé, ha a kitett célt nem találja el

November 28-án Spesiszentgyörgyön mutatták be az első két kész ágyút. Dobay Károly ezredes, a háromszéki haderő azonban csak lesajnáló szavakkal emlegette a kész ágyúkat. Válaszul Gábor Áron felajánlotta, hogy az ágyú elhasadása esetén főbe lövethetik, ha nem pontos, akkor pedig ő áll a második lövés elé. Egyikre sem volt szükség, a sikeres célzás eredményét üdvrivalgással fogadták a helyiek. Két nappal később csatában bizonyítottak az új ágyúk: az első hídvégi ütközet után Puchner azt hitte, francia tüzérekkel áll szemben. December 13-án újabb csatában mutatkozott be Gábor Áron ágyúival, jutalmul főhadnaggyá léptették elő.

Az év utolsó két hónapjában egy másfél fontos rézágyút, két hatfontos vaságyút és négy háromfontos rézágyút készítettek részben Bodvajon, majd az ellenség sikeres támadása után Sepsiszentgyörgyön. 1849 elején azonban le kellett tenni a fegyvert, s a császáriak az ágyúk átadását követelték. A rézágyük atyja válaszul szét akarta lövetni a tanácskozótermet, de végül megszületett a kompromisszum: három ágyút átadtak összetörve, de a többit elrejtették. Január 15-én felmondták a szerződést a császáriakkal a háromszékiek, így újból folytathatta munkáját Gábor Áron.

Újból a székelyeknél az utolsó ágyú

Napi két ágyút tudtak készíteni az üzemben, de ezt a kiemelkedő teljesítményt nem tudták kihasználni nyersanyaghiány miatt, így összesen 63 darabot gyártottak le. Gábor Áron eközben folyamatosan szervezte az ágyúgyártást, ugyanis többek között Csíkszéken és Kolozsváron próbáltak létrehozni újabb műhelyeket. A tavasz folyamán előléptették őrnaggyá.

1849. július 2-án hazájáért és szülőföldjéért, Háromszékért halt hősi halált ágyúi mellett, mikor Uzon és Kökön között egy orosz ágyúgolyó találta el. Ma egyetlen ágyúja van meg, amelyet Kézdivásárhelyen csatornaépítés közben találtak meg 1906-ban. 1923-ban a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba került, ezt követően vitték 1970-ben a bukaresti Nemzeti Múzeum kiállítóterébe, majd rövidesen a raktárába. Hosszas alkudozás után az új évezredben sikerült csak visszacserélnie a székelyeknek az ágyút, cserébe dák pénzeket, kerámiákat és az ágyú másolatát adták.

A székelyföldi ágyúk ugyan nem a legtökéletesebb fegyverek voltak, gyakran csak néhány lövést bírtak ki öntési hibáik, gyenge minőségük miatt, de nélkülük nem akadályozhatták volna meg másfél hónapig a székelyek a császáriak győzelmét, s ezzel az ellenség kitörési lehetőségét az Alföldre. Gábor Áron pedig néhány hónapos tevékenységével hadmérnökként, katonaként, „menedzserként” és legfőképpen székelyként példát mutatott.

Képek: Wiki. Mindkét fotón látható ágyú másolat.


Korábbi cikkeinket itt olvashatja:

a Schwarzlose géppuska

a Turán harckocsi

https://tortenelem.blogstar.hu/./pages/tortenelem/contents/blog/46398/pics/lead_800x600.jpg
1848-1849-es szabadságharc és forradalom,ágyú,Gábor Áron,Legendás magyar fegyverek,székelyek
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Ezeket a cikkeket olvastad már?